ชื่อโครงการ AIRA ONE

สถานที่ตั้ง ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จากัด
ระยะเวลา 24 เดือน
มูลค่าโครงการ 1,464,129.00
รายละเอียดโครงการ อาคารสำนักงานสูง 27 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ 55,000 ตร.ม.


แผนที่

ความคืบหน้าของโครงการ

ดูรูปทั้งหมด +

03-2018 March

04-2018 April


Back To Top