ชื่อโครงการ Best wastern nada donmueang hotel

สถานที่ตั้ง ถนนพหลโยธิน 57 กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ บริษัท นุชินทร์พร จำกัด
ระยะเวลา 15 เดือน
มูลค่าโครงการ 190,000,000.00
รายละเอียดโครงการ อาคารโรงแรมสูง 14 ชั้น อาคารจอดรถ 2 ชั้น พื้นที่ 14,493.15 ตร.ม.


แผนที่

ความคืบหน้าของโครงการ

ดูรูปทั้งหมด +

11-2019

10-2019

09-2019


Back To Top