ชื่อโครงการ Niche mono charoen nakorn

สถานที่ตั้ง ซอยเจริญนคร 76 กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ บริษัท เสนา เอชเอชพี 5 จำกัด
ระยะเวลา 20 เดือน
มูลค่าโครงการ 276,000,000.00
รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 36 ชั้น พื้นที่ 42,933 ตร.ม.


แผนที่

ความคืบหน้าของโครงการ

ดูรูปทั้งหมด +

Back To Top