ชื่อโครงการ THE AETAS BANGKOK

สถานที่ตั้ง ซอยร่วมฤดี กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 20 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคาร คสล. 24 ชั้น ใต้ดิน 2 ชั้น

พื้นที่ 28,987 ตร.ม.


รูปผลงาน


Back To Top