ชื่อโครงการ CHEWATHAI Ratchaprarop

สถานที่ตั้ง ถนนราชปรารถ กรุงเทพฯ (ติดกับโรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค)
ระยะเวลา 20 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารชุดพักอาศัย สูง 26 ชั้น

พื้นที่ 29,900 ตร.ม.


รูปผลงาน


Back To Top