ชื่อโครงการ JASMINE CITY HOME BY THE RIVER

สถานที่ตั้ง ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 30 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารพักอาศัย 38 ชั้น

พื้นที่ 68,690 ตร.ม.


รูปผลงาน


Back To Top