ชื่อโครงการ Piyathip Tower

สถานที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 20 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารพักอาศัย สูง 23 ชั้น จำนวน 2 อาคาร

พื้นที่ 42,000 ตร.ม.


รูปผลงาน


Back To Top