ชื่อโครงการ SUPALAI GRAND TOWER

สถานที่ตั้ง ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 18 เดือน
รายละเอียดโครงการ

งานก่อสร้างอาคารเดิมที่หยุดไว้ต่อจากชั้น 22 ถึงชั้น 33

และอาคารจอดรถจากชั้น 3 ถึงชั้น 11

พื้นที่ก่อสร้างใหม่ 28,000 ตร.ม.


รูปผลงาน


Back To Top