ชื่อโครงการ WISH @SAMYAN

สถานที่ตั้ง ถนนสี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 18 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารชุดพักอาศัย 25 ชั้น

พื้นที่ 30,000 ตร.ม.


รูปผลงาน


Back To Top