ชื่อโครงการ BOULEVARD

สถานที่ตั้ง ซอยพร้อมจิต ถนนสุขุมวิท 39 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 24 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 2 อาคาร

-อาคารพักอาศัยสูง 40 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (พื้นที่ 26,000 ตร.ม.)

-อาคารพักอาศัยสูง 41 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (พื้นที่ 38,000 ตร.ม.)


รูปผลงาน


Back To Top