ชื่อโครงการ CHEWATHAI Ramkhamkaeng

สถานที่ตั้ง5 ถนนรามคำแหงซอย 79/1 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 21 เดือน
มูลค่าโครงการ 425,340,606
รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัย สูง 33 ชั้น พื้นที่ 28,261 ตร.ม.


รูปผลงาน


Back To Top