ชื่อโครงการ Redison Plaza Bangkok

สถานที่ตั้ง ซอยสุมวิท 27 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 22 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารโรงแรมสูง 29 ชั้น ใต้ดิน 2 ชั้น

พื้นที่ 39,430 ตร.ม.


รูปผลงาน


Back To Top