ชื่อโครงการ Parkland Grand

สถานที่ตั้ง

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 

ระยะเวลา 18 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารพักอาศัยสูง 26 ชั้น

พื้นที่ 22,000 ตร.ม.


รูปผลงาน


Back To Top