ชื่อโครงการ Bu Mall

สถานที่ตั้ง  9/1 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ระยะเวลา 14 เดือน
มูลค่าโครงการ 358,450,000
รายละเอียดโครงการ อาคาร คสล. สูง 5 ชั้น, ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ 19,300 ตร.ม.


รูปผลงาน


Back To Top