ชื่อโครงการ MI2 Hotel

สถานที่ตั้ง

ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

(ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติ)

ระยะเวลา 18 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารโรงแรมสูง 28 ชั้น

พื้นที่ 22,877 ตร.ม


รูปผลงาน


Back To Top