ชื่อโครงการ Condolette Ize

สถานที่ตั้ง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา 21 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาสัยสูง 33 ชั้น พื้นที่ 23,727 ตร.ม.


รูปผลงาน


Back To Top