ชื่อโครงการ THE 9th GRAND TOWER

สถานที่ตั้ง แยกพระราม 9 ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา 11 เดือน
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างส่วนต่อขยาย Podium ชั้น 9-10 และ Tower ชั้น 11-31 และก่อสร้างดัดแปลง Ramp ชั้น 1-3

พื้นที่ 40,171 ตร.ม.


รูปผลงาน


Back To Top