ชื่อโครงการ THE COAST BANGKOK

สถานที่ตั้ง ถนนสขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา 18 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารคอนโดมิเนี่ยม อาคาร A สูง 34 ชั้น พื้นที่ 39,216 ตร.ม.

อาคาร B สูง 32 ชั้น  พื้นที่ 36,330 ตร.ม.


รูปผลงาน


Back To Top