ชื่อโครงการ M Phayathai

สถานที่ตั้ง ถนนพญาไท  กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา 16 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารคอนโดมิเนียมสูง 34 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น


รูปผลงาน


Back To Top