ชื่อโครงการ The Niche ID Rama II

สถานที่ตั้ง ถนนพระรามที่ 2 กรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลา 12 เดือน
รายละเอียดโครงกา อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร พื้นที่ 34,745 ตร.ม.


รูปผลงาน


Back To Top