ชื่อโครงการ THE SKY SUKHUMVIT 103/4

สถานที่ตั้ง  ซอยสุขุมวิท 103/4 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา  23 เดือน
รายละเอียดโครงการ

 อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 7 อาคาร (พื้นที่ 71.873 ตร.ม.)

 อาคาร A สูง 26 ชั้น (จำนวน 1 อาคาร)

 อาคาร B1-B2, อาคาร C1-C2 สูง 22 ชั้น (จำนวน 4 อาคาร)

 อาคาร E1 สูง 9 ชั้น, อาคาร E2 สูง 7 ชั้น (จำนวน 2 อาคาร)


รูปผลงาน


Back To Top