ชื่อโครงการ Holiday Inn

สถานที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 18 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารโรงแรมสูง 28 ชั้น  ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น   พื้นที่ 27,476 ตร.ม.


รูปผลงาน


Back To Top