ชื่อโครงการ THE NICHE MONO RATCHAVIPHA

สถานที่ตั้ง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 19 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารพักอาศัยสูง 27 ชั้น จำนวน 2 อาคาร


รูปผลงาน


Back To Top