ชื่อโครงการ Ari Hills

สถานที่ตั้ง ซอยพหลโยธิน 10 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 20 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารที่พักอาศัยสูง 34 ชั้น พื่นที่ 43,000 ตร.ม.

 


รูปผลงาน


Back To Top