ชื่อโครงการ METRO SKY @ Prachacheun

สถานที่ตั้ง ซอยประชาชื่น 22 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 20 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 3 อาคาร  อาคาร A สูง 24 ชั้น อาคาร B สูง 21 ชั้น อาคาร C สูง 22 ชั้น

 


รูปผลงาน


Back To Top