“แสงฟ้าก่อสร้าง” งัดกลยุทธ์เด็ดสู้ศึกตลาดก่อสร้างปี’ 63

10 เม.ย. 2563

        เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในงานก่อสร้างอาคารสูง จัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในงาน “แสงฟ้าครบรอบ 50 ปี” (SFC 50 Years Anniversary) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Transforming for Sustainable Future – ปรับเปลี่ยนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน”  ด้วยแนวคิดการบริหารจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านแนวคิดค่านิยมองค์กร 5 VALUES  ต่อยอดเป็นกลยุทธ์ 3 เสาหลักในการขับเคลื่อนบริษัทฯ จนขึ้นแท่นผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้างอาคารสูง ในตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

        นพ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด  กล่าวว่า จากจุดเริ่มต้นเมื่อปี2510 ถึงปัจจุบันรวมแล้วกว่า 50 ปี และมีโครงการที่ทำแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 400 โครงการ โดยในปีนี้บริษัทฯมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณ 20 โครงการ มียอด Backlog กว่า 10,000 ล้านบาท สร้างและส่งมอบให้ลูกค้าประมาณ 2 ปี ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจการยึดมั่นในวิสัยทัศน์จากรุ่นพ่อสู่ค่านิยมองค์กร 5 VALUES  ใน Generation ที่ 2 ซึ่งค่านิยมองค์กร 5 ประการ ประกอบด้วย QUALITY, EXPERTISE, SYNERGY, TRUSTWORTHY, และ CARING

จากแนวคิดการบริหารได้ถูกต่อยอดมาเป็นวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจในปี 2563 ภายใต้แนวคิด คือ “Better is better than Best” ซึ่งแปลตรงตัวว่า “ดีกว่า นั้นดีกว่าดีที่สุด” แต่ความหมายในเชิงธุรกิจก็คือ ในยุค Disruption เราต้องคอยพัฒนาธุรกิจให้เท่าทันตลอดเวลา กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่วิถีการทำงานที่จะส่งเสริมให้เราส่งมอบงาน ที่มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อ added values ให้กับลูกค้าและคู่ค้าของเรารอบด้าน ซึ่งสิ่งที่เราต้องพัฒนาเพื่อจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ก็คือกลยุทธ์ 3 เสาหลักในการขับเคลื่อนคือ

เสาหลักที่ 1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ที่มีความสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้บริษัทเดินหน้าและบรรลุเป้าหมายได้

 เสาหลักที่ 2 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีในการก่อสร้าง ซึ่งไม่ได้เน้นว่าจะต้องมีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ล้ำหน้าทันสมัยที่สุด แต่เราเรียนรู้ว่าความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา หาขบวนการทำงานในแบบใหม่ นั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลไม่แพ้การพึ่งพาเทคโนโลยี ที่ล้ำสมัย เพียงอย่างเดียว

 และเสาหลักที่ 3 การพัฒนาระบบการทำงานในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการ วิถีการทำงานแบบ Single Team และ การ reinforce ขบวนการทำงานแบบ Loop Construction โดยเน้นที่ 2  ขบวนการสำคัญคือ การวางแผนที่ดี และ การควบคุมติดตามงานที่ดี มุ่งหวังให้เกิด 2 ขบวนการนี้ โดยการทำซ้ำ ๆ จนเกิดเป็นนิสัย และฝังอยู่จนกลายเป็น DNA  ของชาวแสงฟ้าทุกคน 3 สิ่งนี้ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญ ที่จะใช้พัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อก้าวต่อไปในอีกศตวรรษต่อ ๆ ไป

นพ.เชิดศักดิ์ ยังกล่าวถึงภาพรวมตลาดรับเหมาก่อสร้างในปี 2562 โดยภาพรวมตลาดรับเหมาก่อสร้างคาดว่าชะลอลงเล็กน้อยจากปีก่อน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่แผ่วลง ภาคเอกชนชะลอการลงทุนเนื่องจาก รอความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ตลอดจนความเข้มงวดของ สถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ทำให้งานก่อสร้างที่อยู่อาศัยในภาพรวมขยายตัวได้ในกรอบจำกัด

ส่วนในช่วงปี2563 คาดว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเร่งลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเอกชนเติบโตตาม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลน่าจะยังได้เห็นการเติบโตของโครงการที่อยู่อาศัย ประเภทคอนโดมิเนียมและโครงการมิกซ์ยูส ตามเส้นโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น

ทางด้านผลให้ผลประกอบการของบริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง มีรายได้เติบโตจากปีก่อนประมาณ  50%  ถือเป็นมูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท ปัจจุบันมี Backlog ที่จะทยอยรับรู้รายได้ประมาณ 10,000 ล้านบาท ในปี  2563 บริษัทคาดว่าน่าจะเติบโตได้อยู่ที่ 15-20% และหนี่งในกลยุทธ์ของเราคือ พันธมิตรทางธุรกิจและกลุ่มฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ที่สามารถปรับตัวได้ต่อสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน ในปัจจุบันแต่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากงาน โครงการคอนโดมิเนียมอาคารสูง เรายังมีการรับงานในส่วนของภาครัฐ อาทิ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน รวมมูลค่างานประมาณ 3,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 3 ปี และงานประเภท office building ซึ่งหนี่งในนั้นคือ พันธมิตรของเราในโครงการ Spring Tower ที่เราร่วมทุนกับ Aspiration One ที่จะช่วยทำให้บริษัทมี Recurring Income คือรายได้ที่เกิดขึ้นประจำในระยะยาว ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทหนึ่งให้กับธุรกิจอีกด้วย

 

ที่มา www.prop2morrow.com

 


Back To Top