Experience | ประสบการณ์

ค้นหาตามปี

สถานที่ตั้ง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ระยะเวลา 26 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารคอนโมิเนี่ยมสูง 30 ชั้น (อาคาร D)พื้นที่ 27,279 ตร.ม.

 


สถานที่ตั้ง ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา 21 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 36  ชั้น พื้นที่ 39,428 ตร.ม.

 


สถานที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 14 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารพักอาศัย สูง 44 ชั้น พื้นที่ 50,000 ตร.ม.

 


สถานที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 50 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 12 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น  2 อาคาร  อาคารสโมสร สูง 2 ชั้น 1 อาคาร พื้นที่  23,688 ตร.ม.

 


สถานที่ตั้ง ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 20 เดือน
รายละเอียดโครงการ คอนโดมิเนียม High Rise สูง 33 ชั้น  พื้นที่ 40,803ตร.ม.

 


สถานที่ตั้ง ถนน สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 59 กรุงเทพ ๆ
ระยะเวลา 18 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารโรงแรมสูง 28 ชั้น พื้นที่ 28,770 ตร.ม.

 


สถานที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 50 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 15 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 3 อาคาร อาคาร A สูง 14 ชั้น อาคาร B สูง 17 ชั้น, อาคาร C สูง8 ชั้น

 


สถานที่ตั้ง ถนนสุทธิสาร ซอยอินทรามะ 47 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 12 เดือน
รายละเอียกโครงการ อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น

 


สถานที่ตั้ง ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 15 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารที่พักอาศัยสูง 13 ชั้น,ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่ 29,246 ตร.ม.

 


สถานที่ตั้ง ซอยพหลโยธิน 10 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 20 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารที่พักอาศัยสูง 34 ชั้น พื่นที่ 43,000 ตร.ม.

 


สถานที่ตั้ง ซอยประชาชื่น 22 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 20 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 3 อาคาร  อาคาร A สูง 24 ชั้น อาคาร B สูง 21 ชั้น อาคาร C สูง 22 ชั้น

 


สถานที่ตั้ง ซอยพหลโยธิน 18  ถนนพหลโยธิน  กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 26 เดือน
รายละเอียดโครงการ  อาคาร A สูง 32 ชั้น  พื้นที่ 29,886 ตร.ม. อาคาร B สูง 34 ชั้น  พื้นที่ 29,890 ตร.ม.

 


สถานที่ตั้ง ถนนราชดำริ   กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 30 เดือน
รายเอียดโครงการ คอนโดมิเนียมเนียมและโรงแรม สูง 60 ชั้น พื้นที่ 111,264 ตร.ม.

 


สถานที่ตั้ง บริเวณพระโขนง ถนนสุขุมวิท 71 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 18 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารโรงแรมสูง 25 ชั้น , ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

 


สถานที่ตั้ง ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 14 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 25 ชั้น 2อาคาร พื้นที่ 41,600 ตร.ม.

 


สถานที่ตั้ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนเจริญกรุง 64 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 22 เดือน
รายละเอียดโครงการ คอนโดมิเนียมสูง 75 ชั้น

 


 

สถานที่ตั้ง ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 12 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร พื้นที่ 36,983ตร.ม.

 


สถานที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท 24 กรุงเทพ ฯ
ระยะเวลา 27 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารโรงแรม สูง 34 ชั้น ชั้นใต้ดิน 34 ชั้น พื้นที่ 17,000 ตร.ม.

 


สถานที่ตั้ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนเจริญกรุง 72 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 33 เดือน
รายละเอียดโครงการ คอนโดมิเนียมสูง 54 ชั้น  พื้นที่ 50,234 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ซอย สุขุมวิท 45 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา  
รายละเอียดโครงการ

2 อาคาร จำนวน 8 ชั้น และ รวมทั้งหมด 183 ยูนิต


สถานที่ตั้ง ซอยร่วมฤดี กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 20 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคาร คสล. 24 ชั้น ใต้ดิน 2 ชั้น

พื้นที่ 28,987 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง

ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) กรุงเทพฯ

ระยะเวลา

20 เดือน

รายละเอียดโครงการ

อาคารพักอาศัย สูง 32 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น

พื้นที่ 28,000 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงศ์) กรุงเทพฯ
ระยะเวลา

19 เดือน

รายละเอียดโครงการ

อาคารพักอาศัย สูง 31 ชั้น

พื้นที่ 35,000 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ถนนราชปรารถ กรุงเทพฯ (ติดกับโรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค)
ระยะเวลา 20 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารชุดพักอาศัย สูง 26 ชั้น

พื้นที่ 29,900 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 9 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 17 เดือน
รายละเอียดโครงการ

คอนโดมิเนียมสูง 29 ชั้น

พื้นที่ 58,000 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 30 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารพักอาศัย 38 ชั้น

พื้นที่ 68,690 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท 69 @สถานีรถไฟ BTS พระโขนง
ระยะเวลา 18 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารโรงแรม 26 ชั้น

พื้นที่ 23,000 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 20 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารพักอาศัย สูง 23 ชั้น จำนวน 2 อาคาร

พื้นที่ 42,000 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 18 เดือน
รายละเอียดโครงการ

งานก่อสร้างอาคารเดิมที่หยุดไว้ต่อจากชั้น 22 ถึงชั้น 33

และอาคารจอดรถจากชั้น 3 ถึงชั้น 11

พื้นที่ก่อสร้างใหม่ 28,000 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ทองหล่อ ซอย 10 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 19 เดือน
รายละเอียดโครงการ

คอนโดมิเนียม 30 ชั้น ใต้ดิน 3 ชั้น

พื้นที่ 25,000 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ถนนสี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 18 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารชุดพักอาศัย 25 ชั้น

พื้นที่ 30,000 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 12 และซอย 14 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 22 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารพักอาศัย 1 อาคาร 2 ระดับ (44 ชั้น และ 48 ชั้น )

พื้นที่ 56,000 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 20 เดือน
รายละเอียดโครงการ

คอนโดมิเนียม สูง 35 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

พื้นที่ 39,000 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 31
ระยะเวลา 15 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารพักอาศัยสูง 16 ชั้น

พื้นที่ 14,000 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ซอยพร้อมจิต ถนนสุขุมวิท 39 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 24 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 2 อาคาร

-อาคารพักอาศัยสูง 40 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (พื้นที่ 26,000 ตร.ม.)

-อาคารพักอาศัยสูง 41 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (พื้นที่ 38,000 ตร.ม.)


สถานที่ตั้ง ปากซอยสุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 22 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารพักอาศัย 23 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น

พื้นที่ 30,000 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง5 ถนนรามคำแหงซอย 79/1 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 21 เดือน
มูลค่าโครงการ 425,340,606
รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัย สูง 33 ชั้น พื้นที่ 28,261 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ถนนสาทร-ตากสิน ติด BTS วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 20 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารชุดพักอาศัยสูง 27 ชั้น

พื้นที่ 25,629 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ซอยสุมวิท 27 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 22 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารโรงแรมสูง 29 ชั้น ใต้ดิน 2 ชั้น

พื้นที่ 39,430 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 

ระยะเวลา 18 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารพักอาศัยสูง 26 ชั้น

พื้นที่ 22,000 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง  9/1 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ระยะเวลา 14 เดือน
มูลค่าโครงการ 358,450,000
รายละเอียดโครงการ อาคาร คสล. สูง 5 ชั้น, ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ 19,300 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง

ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

(ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติ)

ระยะเวลา 18 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารโรงแรมสูง 28 ชั้น

พื้นที่ 22,877 ตร.ม


สถานที่ตั้ง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา 21 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาสัยสูง 33 ชั้น พื้นที่ 23,727 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง แยกพระราม 9 ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา 11 เดือน
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างส่วนต่อขยาย Podium ชั้น 9-10 และ Tower ชั้น 11-31 และก่อสร้างดัดแปลง Ramp ชั้น 1-3

พื้นที่ 40,171 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 49  ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา 14 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคาร A สูง 8 ชั้น ใต้ดิน 2 ชั้น (พื้นที่ 8,876 ตร.ม.) 

อาคาร B สูง 8 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น (พื้นที่ 7,085 ตร.ม.)

 


สถานที่ตั้ง ถนนลาดพร้าว-วังหิน (ระหว่างซอยลาดพร้าว-วังหิน 39 และ 41) กรุงเทพมหานคร
 ระยะเวลา 12 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (พื้นที่ อาคาร A 7,825 ตร.ม./อาคาร B 8,668 ตร.ม.)


สถานที่ตั้ง ถนนนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา 12 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ 22,721 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตเทศบาลตำบลปากเกร็ด นนทบุรี
ระยะเวลา 22 เดือน
รายละเอียดโครงการ คอนโดมิเนียมสูง 37 ชั้น พื้นที่ 41.000 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ถนนสขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา 18 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารคอนโดมิเนี่ยม อาคาร A สูง 34 ชั้น พื้นที่ 39,216 ตร.ม.

อาคาร B สูง 32 ชั้น  พื้นที่ 36,330 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ถนนพญาไท  กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา 16 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารคอนโดมิเนียมสูง 34 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น


สถานที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 43 ถนนสุขุมวิท  กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา 19 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัย สูง 31 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น  พื้นที่ 28,244 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี
ระยะเวลา 22 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารโรงแรมสูง 20 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ 380 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ถนนพระรามที่ 2 กรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลา 12 เดือน
รายละเอียดโครงกา อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร พื้นที่ 34,745 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ซอยพระราม 2  กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ บริษัท อินสปายด์ เอสเตท
รายละเอียดโครงการ คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชั้น 2 อาคาร


สถานที่ตั้ง ซอยสุขุมวิม 39 กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา 16 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารสำนักงานสูง 21 ชั้น พื้นที่ 27,075 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท 63 ซอยเอกมัย 12  กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา 19 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารที่พักอาศัย สูง 22 ชั้น พื้นที่ 13,216 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ถนนพัทยาสาย 3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระยะเวลา 27.5 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารชุดพักอาศัยสูง 25 ชั้น ใต้ดิน 3 ชั้น

พื้นที่ 28,383 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ถนนบางนา-ตราด กม.4  สมุทรปราการ
ระยะเวลา 16 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารสำนักงานสูง 26 ชั้น  พื้นที่ 32,722.91 ตรม.


สถานที่ตั้ง  ซอยสุขุมวิท 103/4 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา  23 เดือน
รายละเอียดโครงการ

 อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 7 อาคาร (พื้นที่ 71.873 ตร.ม.)

 อาคาร A สูง 26 ชั้น (จำนวน 1 อาคาร)

 อาคาร B1-B2, อาคาร C1-C2 สูง 22 ชั้น (จำนวน 4 อาคาร)

 อาคาร E1 สูง 9 ชั้น, อาคาร E2 สูง 7 ชั้น (จำนวน 2 อาคาร)


สถานที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 18 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารโรงแรมสูง 28 ชั้น  ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น   พื้นที่ 27,476 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท  ซอยสุขุมวิท 16  กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา 14 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ 13,000 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท  ซอยสุขุมวิท  15-17 กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา 8 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารที่พักอาศัยสูง 7 ชั้น  พื้นที่ 30,000 ตร.ม.


สถานที่ตั้ง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 19 เดือน
รายละเอียดโครงการ อาคารพักอาศัยสูง 27 ชั้น จำนวน 2 อาคารBack To Top