ประวัติความเป็นมา

"บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด"

ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยมีชื่อเดิมว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงฟ้าการช่าง และได้เปลี่ยนเป็นบริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ในปี พ.ศ. 2512 ในระยะเริ่มต้นนั้น ทางบริษัทฯ ได้รับเหมาเฉพาะงานเหล็กรูปพรรณเท่านั้น."

จากทุนจดทะเบียนเพียง 1 ล้านบาทเมื่อเริ่มต้น บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆจำนานมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ต้องใช้เทคนิคในการทำงานสูง อาทิเช่น งานไซโล งานโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ทุกราย และงานโรงเก็บเครื่องบิน เป็นต้น

ในช่วงปี พ.ศ. 2520-2538 บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ได้เติบโตไปพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของประเทศไทย โดยได้ขยายงานเข้าไปสู่งานด้านอาคารสูง อาทิเช่น อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อาคารเอเวอร์กรีนวิวทาวเวอร์ และอาคาร เอส เอ็น ซี ทาวเวอร์ เป็นต้น

ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหาด้านการเงินและการหยุดชะงักของโครงการก่อสร้างหลายรายการ อย่างไรก็ตามด้วยความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้ส่งผลให้บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด สามารถฝ่ากระแสเศรษฐกิจและยืนหยัดอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้อย่างแข็งแรง

จวบจนถึงปัจจุบัน บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท และยังคงมุ่งพัฒนาศักยภาพการบริหารงานก่อสร้าง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุดในทุกๆ ด้าน

Experience | ประสบการณ์

More +
  • THE NINTH TOWER

    ที่ต้ัง: Grand 9 Rd., Bangkok. เจ้าของโครงการ: Grand Canal Land Public Co., Ltd.

  • ASTRO CONDOMINIUM

    ที่ต้ัง: Jangwattana Rd., Nontaburi. เจ้าของโครงการ: A-Star Property Co., Ltd.

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

More +
“แสงฟ้าก่อสร้าง” งัดกลยุทธ์เด็ดสู้ศึกตลาดก่อสร้างปี’ 63

        เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในงานก่อสร้างอาคารสูง จัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ...

Read More

Back To Top