Project | ผลงานของเรา

ค้นหาตามปี

สถานที่ตั้ง เขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าของโครงการ บริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
ระยะเวลา 20 เดือน
มูลค่าโครงการ 849,000,000.00
รายละเอียดโครงการ

อาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้น, อาคารพักอาศัยสูง 5 ชั้น, อาคารจอดรถสูง 2 ชั้น

อาคารพักอาศัยสูง 7 ชั้น 2อาคาร


แผนที่

สถานที่ตั้ง ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา 12 เดือน
มูลค่าโครงการ 282,000,000.00
รายละเอียดโครงการ อาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร พื้นที่ 36,983ตร.ม.


แผนที่

สถานที่ตั้ง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เจ้าของโครงการ บ.แสงฟ้าก่อสร้า จำกัด 
ระยะเวลา 26 เดือน
มูลค่าโครงการ  
รายละเอียดโครงการ อาคารคอนโมิเนี่ยมสูง 30 ชั้น (อาคาร D)พื้นที่ 27,279 ตร.ม.


แผนที่

สถานที่ตั้ง ถนนพระราม 9-รามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
ระยะเวลา 26 เดือน
มูลค่าโครงการ 1,200,000,000.00
รายละเอียดโครงการ

อาคารคอนโดมิเนียมสูง 33 ชั้น,ใต้ดิน 2 ชั้น และอาคารสำนักงาน 27 ชั้น

ใต้ดิน 2 ชั้นพื้นที่ 92,563 ตร.ม.


แผนที่

สถานที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท ซอยทองหล่อ 23 กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ 888 Thonglor Company Limited
ระยะเวลา 17 เดือน
มูลค่าโครงการ 370,000,000.00
รายละเอียดโครงการ อาคารพักอาศัย สูง 7 ชั้น ใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่ 12,305 ตร.ม.


แผนที่

สถานที่ตั้ง ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จากัด
ระยะเวลา 24 เดือน
มูลค่าโครงการ 1,464,129.00
รายละเอียดโครงการ อาคารสำนักงานสูง 27 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ 55,000 ตร.ม.


แผนที่

สถานที่ตั้ง  ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ บริษัท อัสสกาญจน์ จำกัด
ระยะเวลา 21 เดือน
มูลค่าโครงการ  608,122,350.00
รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 36  ชั้น พื้นที่ 39,428 ตร.ม.


แผนที่

สถานที่ตั้ง ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา 26 เดือน
มูลค่าโครงการ 770,000,000.00
รายละเอียดโครงการ อาคารคอนโดมิเนียมสูง 44 ชั้น พื้นที่ 44,286 ตร.ม.


แผนที่

สถานที่ตั้ง ซอยวัดไผ่สิงโต ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ บริษัท ไซมิส ควีนส์ จำกัด
ระยะเวลา 24 เดือน
มูลค่าโครงการ 520,000,000.00
รายละเอียดโครงการ

อาคารคอนโดมิเนี่ยมสูง 35 ชั้น ใต้ดิน 3 ชั้น และอาคารจอดรถ 12 ชั้น

ไต้ดิน 6 ชั้น พื้นที่ 29,998 ตร.ม.


แผนที่

สถานที่ตั้ง ตำบลกมลา อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
เจ้าของโครงการ KAMALA BEACH RESORT AND HOTEL MANAGEMENT CO., LTD.  
ระยะเวลา 18 เดือน
มูลค่าโครงการ 470,800,000.00
รายละเอียดโครงการ

อาคารพักอาศัย 3 ชั้นพร้อมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

อาคารร้านอาหาร 2 อาคาร

อาคารศูนย์บริการ 3 อาคาร

พื้นที่ 21,422 ตร.ม.


แผนที่

สถานที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ THE CHOICE PROPERTU DEVELOPMENT CO., LTD.
ระยะเวลา 14 เดือน
มูลค่าโครงการ 952,500,000.00
รายละเอียดโครงการ อาคารพักอาศัย สูง 44 ชั้น พื้นที่ 50,000 ตร.ม.


แผนที่

สถานที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 50 กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ บริษัท เสนาดิเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา 12 เดือน
มูลค่าโครงการ 148,000,000.00
รายละเอียดโครงการ

อาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น  2 อาคาร  อาคารสโมสร สูง 2 ชั้น 1 อาคาร พื้นที่  23,688 ตร.ม.


แผนที่

สถานที่ตั้ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ บริษัท เสนาดิเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา 20 เดือน
มูลค่าโครงการ 312,000,000.00
รายละเอียดโครงการ คอนโดมิเนียม High Rise สูง 33 ชั้น  พื้นที่ 40,803ตร.ม.


แผนที่

สถานที่ตั้ง ถนน สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 59 กรุงเทพ ๆ
เจ้าของโครงการ บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
 ระยะเวลา 18 เดือน
มูลค่าโครงการ 380,000,000.00
รายละเอียดโครงการ อาคารโรงแรมสูง 28 ชั้น พื้นที่ 28,770 ตร.ม.


แผนที่

สถานที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 50 กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ บริษัท ที.พี.เอฟ เรียลตี้ (2015) จำกัด
ระยะเวลา 15 เดือน
มูลค่าโครงการ 628,000,000.00
รายละเอียดโครงการ
  • อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 3 อาคาร อาคาร A สูง 14 ชั้น,
  • อาคาร B สูง 17 ชั้น, อาคาร C สูง8 ชั้น
  • พื้นที่ 27,440 ตร.ม.


แผนที่

สถานที่ตั้ง ถนนสุทธิสาร ซอยอินทรามะ 47 กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด
ระยะเวลา 12 เดือน
มูลค่าโครงการ 399,000,000.00
รายละเอียดโครงการ อาคารพักอาศัยสูง 8 


แผนที่

สถานที่ตั้ง ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ บริษัท พระยาพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ระยะเวลา 15 เดือน
มูลค่าโครงการ 267,500,000.00
รายละเอียดโครงการ อาคารที่พักอาศัยสูง 13 ชั้น,ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่ 29,246 ตร.ม.


แผนที่

สถานที่ตั้ง ซอยพหลโยธิน 10 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ URBAN CAPITAL CO.,LTD.
ระยะเวลา 20 เดือน
มูลค่าโครงการ 400,000,000.00
รายละเอียดโครงการ อาคารที่พักอาศัยสูง 34 ชั้น พื่นที่ 43,000 ตร.ม.


แผนที่

สถานที่ตั้ง ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ บริษัท ตราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระยะเวลา 14 เดือน
มูลค่าโครงการ 400,000,000.00
รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 25 ชั้น 2อาคาร พื้นที่ 41,600 ตร.ม.


แผนที่

สถานที่ตั้ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนเจริญกรุง 64 กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ BCEG THAI INTERNATIONAL CO., LTD.
ระยะเวลา 22 เดือน
มูลค่าโครงการ 975,840,000.00
รายละเอียดโครงการ คอนโดมิเนียมสูง 75 ชั้น ไม่รวมงานฐานราก


แผนที่

สถานที่ตั้ง บริเวณพระโขนง ถนนสุขุมวิท 71 กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ SIRIVIT APOLLO VENTURES CO. LTD.
ระยะเวลา 18  เดือน
มูลค่าโครงการ 265,000,000.00
รายละเอียดโครงการ อาคารโรงแรมสูง 25 ชั้น , ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น


แผนที่

สถานที่ตั้ง Ratchadamri Rd., Bangkok.
เจ้าของโครงการ Magnolia Fine Nest Corporation Co., Ltd.
ระยะเวลา 30 เดือน
มูลค่าโครงการ 1,214,450,000
รายละเอียดโครงการ Buildings of 60 storeys


แผนที่

สถานที่ตั้ง ซอยประชาชื่น 22 กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา 20 เดือน
มูลค่าโครงการ 1,138,000,000.00
รายละเอียดโครงการ

อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 3 อาคาร

อาคาร A สูง 24 ชั้น  พื้นที่ 29,886 ตร.ม.

อาคาร B สูง 21 ชั้น  พื้นที่ 29,890 ตร.ม.

อาคาร C สูง 22 ชั้น  พื้นที่ 29,890 ตร.ม.


แผนที่

สถานที่ตั้ง ซอยพหลโยธิน 18  ถนนพหลโยธิน  กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ  Major Development Estate Co.,Ltd.
ระยะเวลา 26 เดือน
มูลค่าโครงการ 1,112,800,000.00
รายละเอียดโครงการ

อาคารพักอาศัยจำนวน 2 อาคาร และอาคาร ARENA สูง 3 ชั้น
อาคาร A สูง 32 ชั้น  พื้นที่ 29,886 ตร.ม.
อาคาร B สูง 34 ชั้น  พื้นที่ 29,890 ตร.ม.
อาคาร ARENA สูง 3 ชั้น พื้นที่ 437 ตร.ม.

 


แผนที่

สถานที่ตั้ง ซอยเพชรเกษม 62 ถนนเพชรเกษม กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ บริษัท จี ดี ที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ระยะเวลา 21 เดือน
มูลค่าโครงการ 1,260,000,000.00
รายละเอียดโครงการ

อาคารพักอาศัยสูง 33 ชั้น


แผนที่


Back To Top