ประวัติความเป็นมา

"บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด"

ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยมีชื่อเดิมว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงฟ้าการช่าง และได้เปลี่ยนเป็นบริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ในปี พ.ศ. 2512 ในระยะเริ่มต้นนั้น ทางบริษัทฯ ได้รับเหมาเฉพาะงานเหล็กรูปพรรณเท่านั้น."

จากทุนจดทะเบียนเพียง 1 ล้านบาทเมื่อเริ่มต้น บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆจำนานมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ต้องใช้เทคนิคในการทำงานสูง อาทิเช่น งานไซโล งานโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ทุกราย และงานโรงเก็บเครื่องบิน เป็นต้น

ในช่วงปี พ.ศ. 2520-2538 บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ได้เติบโตไปพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของประเทศไทย โดยได้ขยายงานเข้าไปสู่งานด้านอาคารสูง อาทิเช่น อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อาคารเอเวอร์กรีนวิวทาวเวอร์ และอาคาร เอส เอ็น ซี ทาวเวอร์ เป็นต้น

ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหาด้านการเงินและการหยุดชะงักของโครงการก่อสร้างหลายรายการ อย่างไรก็ตามด้วยความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้ส่งผลให้บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด สามารถฝ่ากระแสเศรษฐกิจและยืนหยัดอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้อย่างแข็งแรง

จวบจนถึงปัจจุบัน บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท และยังคงมุ่งพัฒนาศักยภาพการบริหารงานก่อสร้าง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุดในทุกๆ ด้าน

Experience | ประสบการณ์

More +
  • THE NINTH TOWER

    ที่ต้ัง: Grand 9 Rd., Bangkok. เจ้าของโครงการ: Grand Canal Land Public Co., Ltd.

  • ASTRO CONDOMINIUM

    ที่ต้ัง: Jangwattana Rd., Nontaburi. เจ้าของโครงการ: A-Star Property Co., Ltd.

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

More +
เชิญร่วมสัมมนา การพัฒนาวงการก่อสร้างอาคารสูงของไทยกรณีศึกษาโครงการแม่น้ำเรสซิเดนท์

บริษัท แม่น้ำ เรสซิเดนท์ จำกัด ผู้บริหารโครงการแม่น้ำ เรสซิเดนท์ คอนโดมิเนียม ร่วมกับ บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคแล...

Read More
บริษัท จี ดี ที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ร่วมลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการ The Prodigy Condo Phetkasem 62

วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท จี ดี ที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ได้จับมือลงนามเซ็นสัญญาก่อสร้างโค...

Read More
AIRA ผนึก เสนา - แสงฟ้า ลุยอสังหาฯ

นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) บมจ. ไอร่า แคปปิตอล (AIRA) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) ร่วมกับ ผ...

Read More

Back To Top