"บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด" ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยมีชื่อเดิมว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงฟ้าการช่าง และได้เปลี่ยนเป็นบริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ในปี พ.ศ. 2512 ในระยะเริ่มต้นนั้น ทางบริษัทฯ ได้รับเหมาเฉพาะงานเหล็กรูปพรรณเท่านั้น." จากทุนจดทะเบียนเพียง 1 ล้านบาทเมื่อเริ่มต้น บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆจำนานมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ต้องใช้เทคนิคในการทำงานสูง อาทิเช่น งานไซโล งานโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ทุกราย และงานโรงเก็บเครื่องบิน เป็นต้น ในช่วงปี พ.ศ. 2520-2538 บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ได้เติบโตไปพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของประเทศไทย โดยได้ขยายงานเข้าไปสู่งานด้านอาคารสูง อาทิเช่น อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อาคารเอเวอร์กรีนวิวทาวเวอร์ และอาคาร เอส เอ็น ซี ทาวเวอร์ เป็นต้น ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหาด้านการเงินและการหยุดชะงักของโครงการก่อสร้างหลายรายการ อย่างไรก็ตามด้วยความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้ส่งผลให้บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด สามารถฝ่ากระแสเศรษฐกิจและยืนหยัดอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้อย่างแข็งแรง จวบจนถึงปัจจุบัน บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท และยังคงมุ่งพัฒนาศักยภาพการบริหารงานก่อสร้าง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุดในทุกๆ ด้าน 

 

 
 
 
SANGFAH CONSTRUCTION AND ENGINEERING CO.,LTD.
3785 / 1-2 Rama 4 Rd. Prakanong Klongtoey Bangkok 10110 Thailand. Tel: 0-2381-3587, 0-2391-1163-4, 0-2392-3323, Fax: 0-2381-1578